novosti

Želim - Kampanela i Kvatropiraca
ŽELIM

Želim svakog dana da prođem
Ulicama moga grada
Želim svakog dana da čujem
Zvona mog rodnog grada
Želim još uvjek da vidim
Puteve djetinstva moga
Želim još uvjek da pratim
Tragove života tvoga

A najviše želim da slušam tišinu
Da zajedno s tobom uživam u vinu
Da ležim kraj tebe uz najljepše zvuke
U rukama držim tvoje ruke
Da gledam u more i divim se kraju
Bez suvišnih riječi u svom zavičaju
Da ti si uz mene da diram ti lice
Dok ima dice

Želim svakog dana da sviram
Onu našu pjesmu staru
Želim svakog dana da uzmem
U ruke crnu gitaru
Želim još uvjek da gledam
Kako dica nam rastu
Želim još uvjek da slušam
Kakvu imaju maštu

A najviše želim da slušam tišinu
Da zajedno s tobom uživam u vinu
Da ležim kraj tebe uz najljepše zvuke
U rukama držim tvoje ruke
Da gledam u more i divim se kraju
Bez suvišnih riječi u svom zavičaju
Da ti si uz mene da diram ti lice
Dok ima dice