novosti

Koncert u Rijeci - Dokazali da je Porin došao u prave ruke


Evo kakve su reakcije na koncert u Rijeci (Novi List 17.05.2009.):